🇺🇦 Rádio Devín proti násiliu – Benefičný koncert pre Ukrajinu

Tohtoročný 17. november sme sa niesol v duchu poznania, že sloboda nie je samozrejmosť. Pre Rádio Devín proti násiliu – benefičný koncert pre Ukrajinu sme prispeli tým, čo vieme najlepšie - spevom. Naše deti zaspievali hymnu mieru - Imagine od Johna Lennona aj ukrajinskú pieseň o prebúdzaní a nádeji .