Septembrový Dobrý trh

Tento školský rok sa bude u nás niesť v duchu prehlbovania vzťahov medzi komunitami. Tento vznešený cieľ sme nemohli zahájiť lepšie! Dobrý trh už roky oživuje mestský verejný priestor a buduje komunity. Ďakujeme, že sme mohli byť súčasťou, bol plný všetkého: radosť aj dojatie, veselo aj zimomriavky, nostalgia aj nádej. Postupne to vstrebávame a ďakujeme všetkým, ktorí ste prišli, počúvali nás alebo spievali - aj tým, ktorí ste s nami virtuálne. Prišli deti až z Veľkého Krtíša. Na jednom pódiu zaspievali spolu s priateľmi z Lozorna a Bratislavy silný odkaz v podobe piesne Imagine. V slovenskom prevedení ich z pódia sprevádzala výborná Dennyiah a z hľadiska všetci ostatní, vrátane pani prezidentky.