Inovačné vzdelávanie

Sme oprávneným poskytovateľom inovačného vzdelávania v oblasti hudobnej pedagogiky, didaktiky hudby a metodiky hudobnej edukácie.

Za každý absolvovaný program získate možnosť príplatku za profesijný rozvoj vo výške 3 %. Takto viete dosiahnuť až 12 % príplatok za profesijný rozvoj absolvovaním štyroch ľubovoľných programov.  Pre prihlásenie sa na viac študijných programov je potrebné vyplniť samostatnú prihlášku na každý program . Súbežne je možné absolvovať 2 vzdelávacie programy. 

Pre záujemcov o naše kurzy ponúkame aj možnosť objednať si kurz vo vami vybranom čase a priestore. Pre objednanie alebo viac informácii nás kontaktuje na produkcia@superar.sk, prípadne na telefónnom čísle 0907 902 294.

Za ostatné 2 roky sme vyškolili viac ako 600 ľudí

Zrealizovali sme viac ako 40 workshopov a seminárov

Sme tím lektorov s viac ako 25-ročnou skúsenosťou

Kurzami vás budú sprevádzať naši skúsení lektori:

doc. Ivan Šiller ArtD

Koncertný klavirista, mentor a lektor v Superar Slovakia v oblasti rozvoja hudobných schopností učiteľov. Zameriava sa na hudbu 20. a 21. storočia, grafické partitúry a experimentalnu hudbu. Vytvára a riadi nové alternatívne vzdelávacie inštitúcie – VENI ACADEMY, SoundOrchestra a Učiteľske kolégium. V rokoch 2011 – 2018 pôsobil na Katedre hudobnej výchovy PdF UK ako pedagóg a vedúci katedry.

Mgr. Kristína Uhlíková

Pracovala ako učiteľka na CZŠ Narnia a zároveň sa venovala mentoringu a vzdelávaniu učiteľov v programe Teach. Podieľa sa na projekte Učiteľského kolégia: nového VŠ študijného programu pre učiteľov so zameraním na charakter, podnikavosť, líderstvo a inovácie v pedagogickej praxi. V Superar Slovakia je lektorkou a konzultantkou v oblasti pedagogických zručností a osobnostného rastu učiteľov.

Mgr., Mgr. Art. Tomáš Boroš PhD., ArtD

Metodik Superar Slovakia, didaktik hudby, hudobný skladateľ a publicista. Autor dvoch vedeckých monografií v oblasti hudobnej edukácie a štyroch metodických publikácií – Skladačky, Hudba ako čin, Mesiace a Čísla. Je tvorcom dvoch zbierok skladieb pre klavír – Situácie a Tarantulky. Pracoval ako učiteľ na základnej škole a zároveň vyučoval hudobno-pedagogické predmety na Pedagogickej fakulte UK. Je dlhoročným lektorom letných seminárov Orff Schulwerk.

Čo hovoria naši absolventi:

FAQ – Čo vám možno víri hlavou:

Môžem sa prihlásiť na kurz aj bez súhlasu vedenia školy?

Na kurz sa môžete prihlásiť aj bez predchádzajúceho súhlasu vedenia školy. Ak chcete mať istotu získania príplatku za profesijný rozvoj, odporúčame uviesť si to do svojho plánu profesijného rozvoja a oboznámiť s tým vedenie školy.

Pre úspešné ukončenie vzdelávania je potrebná najmenej 80 % účasť. Každú absenciu je potrebné čo najskôr a vopred oznámiť emailom na produkcia@superar.sk

Niektoré naše kurzy prebiehajú online, v prostredí programu zoom. Prosíme, zoom si nainštalujte.
Link Vám zašleme samostatným emailom najneskôr 5 hodín pred samotným webinárom. Ak ste link nedostali na Váš email kontaktujte p. Jonáša Boroša produkcia@superar.sk, 0907/902 294

Na webinári je potrebné mať kvalitné internetové pripojenie a zapnutú kameru.

V prípade technických problémov na Vašej strane nie je možné vrátiť platbu za kurz, kontaktujte nás a budeme hľadať riešenie. 

Pre záujemcov o naše kurzy ponúkame aj možnosť objednať si kurz vo vami vybranom čase a priestore. Pre objednanie alebo viac informácii nás kontaktuje na produkcia@superar.sk, prípadne na telefónnom čísle 0907/ 902 294

 

Obsah kurzov je v súlade s kurikulárnou reformou Ministerstva školstva a je súčasťou inovačného vzdelávania Superar Slovakia. Spolufinancované Európskou úniou v rámci projektu č.101091634 – Impact Acceleration of Slovak CSOs. Vyjadrené názory a stanoviská sú názormi a stanoviskami autora/-ov a nemusia nevyhnutne odrážať názory Európskej únie alebo Európskej výkonnej agentúry pre vzdelávanie a kultúru (EACEA). Európska únia ani Európska výkonná agentúra pre vzdelávanie a kultúru za ne nezodpovedá.