Ako venovať 2 % z dane?

(1) Pri tvorbe daňového priznania si vypočítajte 2 % z vašej zaplatenej dane. Ak ste v predošlom roku odpracovali dobrovoľnícky minimálne 40 hodín a máte o tom potvrdenie, môžete poukázať až 3 % zo zaplatenej dane.

(2) Údaje o poukázaní 2 %, príp. 3 % z dane uveďte do daňového priznania fyzických osôb. V časti XII. – Vyhlásenie o poukázaní podielu zaplatenej dane z príjmov fyzickej osoby podľa § 50 zákona (strana č. 12) napíšete údaje nášho združenia:

Občianske združenie Superar Slovakia
IČO: 50558862.

Budeme radi, ak nám dáte vedieť, že nám prišli 2% či 3% práve od Vás a aby sme sa Vám tak mohli poďakovať. Stačí vo Vyhlásení zaškrtnúť súhlas so zaslaním vašich údajov (uvidíme Vaše meno a adresu, poukázanú sumu však nie).

Upozorňujeme, že pre fyzické osoby – živnostníkov (tlačivo typu B ) sa vzťahuje povinnosť podať daňové priznanie len elektronicky. 

(3) Kompletne vyplnené daňové priznanie doručte najneskôr 2.4.2024 (alebo 1.7.2024) na daňový úrad podľa miesta vášho bydliska. V tomto termíne aj zaplaťte daň z príjmov.

Ak ste poukázali 3% z dane, povinnou prílohou k Daňovému priznaniu je aj Potvrdenie o odpracovaní minimálne 40 hodín dobrovoľníckej činnosti.

Daňový úrad po kontrole údajov a splnení všetkých podmienok má zákonnú lehotu 90 dní na to, aby previedol sumu, ktorú ste poukázali, v prospech vami vybraného prijímateľa.

🗎 Tlačivo FO typ A 
🗎 Potvrdenie k dani z príjmov FO typ A
🗎 Tlačivo FO typ B
🗎 Potvrdenie k dani z príjmov FO typ B

(1) Do 15.02.2024 požiadajte svojho zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania zaplatených preddavkov na daň.

(2) Požiadajte zamestnávateľa, aby vám vystavil tlačivo Potvrdenie o zaplatení dane. Z neho si vypočítate výšku 2 % vašej zaplatenej dane.

(3) Stiahnite si Vyhlásenie o poukázaní podielu zaplatenej dane. Aby ste mali menej práce, naše údaje sme vyplnili za vás.

(4) Obe tieto tlačivá doručte osobne /zašlite poštou do 30.4.2024 na ktorýkoľvek daňový úrad, prípadne využite na podanie elektronickú komunikáciu s finančnou správou.

Daňové úrady majú 90 dní od splnenia podmienok na to, aby previedli vaše 2% (3%) v prospech Vami vybraného prijímateľa.

Budeme radi, ak nám dáte vedieť, že nám prišli 2% či 3% práve od Vás a aby sme sa Vám tak mohli poďakovať. Stačí vo Vyhlásení zaškrtnúť súhlas so zaslaním vašich údajov (uvidíme Vaše meno a adresu, poukázanú sumu však nie).

(1) Pri tvorbe daňového priznania si vypočítajte 1 % alebo 2 % z vašej zaplatenej dane. Ako právnická osoba môžete automaticky poukázať 1 % z dane, alebo 2 % pokiaľ ste v roku 2023 darovali na verejnoprospešný účel (mimo darovania podielu z dane) financie vo výške aspoň 0,5 % z dane z príjmov.

(2) V daňovom priznaní pre právnické osoby vyplňte časti na poukázanie % z dane v VI. časti s údajmi:

Občianske združenie Superar Slovakia
IČO: 50558862

Budeme tiež radi, keď zaškrtnete aj súhlas so zaslaním údajov prijímateľovi, aby sme sa vám mohli poďakovať.

(3) Pokiaľ ste si vybrali viac prijímateľov, vložte do daňového priznania ďalší list papiera ako prílohu (je uvedená na poslednej strane daňového priznania) a uveďte tam analogicky všetky potrebné identifikačné údaje o prijímateľoch a sumu, ktorú chcete v ich prospech poukázať. Uveďte, koľkým prijímateľom chcete podiel zaplatenej dane poukázať.

(4) Vyplnené daňové priznanie doručte najneskôr 31.3.2024 (príp. 30.6.2024) elektronicky na daňový úrad podľa Vášho bydliska. V tomto termíne aj zaplaťte daň z príjmov.

🗎 Tlačivo pre právnické osoby
🗎 Potvrdenie o podaní daňového priznania právnickej osoby

Už ste sa rozhodli darovať 2% niekomu inému?

Nevadí, chápeme to.
Je mnoho tých, ktorí pomáhajú. No tak ako ľudská duša, aj pomoc má mnoho podôb.
Vážime si každú jednu z nich:

Výročný koncert Superar 2023_6