Sme sociálni inovátori . Už 10 rokov cez hudbu rozvíjame potenciál všetkých detí bez rozdielu a podporujeme budovanie súdržnej spoločnosti. Spoločnosti poskytujúcej dôstojné podmienky na život aj pre zraniteľné skupiny, kde sa deti a dospelí dokážu navzájom počúvať, argumentovať a rešpektovať.

Cez hudbu meníme spoločnosť. Ako?

♪ podporujeme kvalitné hudobné vzdelávanie
♪ rozvíjame (medzi)národné spolupráce
♪ organizujeme koncerty a vystúpenia
♪ vyvíjame vlastné metodiky
♪ vzdelávame učiteľov

Prečo hudobka?

♪ stimuluje pozornosť detí
♪ dovoľuje dynamicky modulovať tempo hodiny
♪ naša metodika je postavená na inkluzívnych princípoch

Funguje to!

Naša Oľga získala cenu Zastúpenia Európskej komisie

Cena Zastúpenia Európskej komisie na Slovensku sa objavila v rámci podujatia Učiteľská osobnosť Slovenska po prvýkrát v tomto ročníku. Pri hodnotení sa kládol dôraz na napĺňanie európskych hodnôt založených na ľudskej dôstojnosti, ľudských právach, rovnosti a slobode.

Vypredaná Slovenská filharmónia a standing ovation

Deti zo základných škôl z Bratislavy, Lozorna, Detvy, Veľkého Krtíša a Viedne sa spojili so Slovenským komorným orchestrom, aby spoločne z jedného pódia vyslali prostredníctvom hudby mierové posolstvo. Piesne v rôznych jazykoch zaspievalo 150 detí

Minister školstva ocenil našu prácu v modelovej škole vo Zvolene

Pri príležitosti otvorenia školského roka minister školstva Daniel Bútora ocenil spoluprácu samosprávy a mimovládnych organizácií pri zlepšovaní vzdelá-vania pre všetky deti v meste. Našou úlohou je prostredníctvom umenia podporovať rozvoj sociálnych vzťahov a dávať možnosť zažiť úspech každému.

Sme oprávneným poskytovateľom inovačného akreditovaného vzdelávania 

Sme oprávneným poskytovateľom inovačného akreditovaného vzdelávania v oblasti hudobnej pedagogiky, didaktiky hudby a metodiky hudobnej edukácie.

Sme oprávneným poskytovateľom inovačného akreditovaného vzdelávania 

Sme oprávneným poskytovateľom inovačného akreditovaného vzdelávania v oblasti hudobnej pedagogiky, didaktiky hudby a metodiky hudobnej edukácie.

0
partnerských základných škôl
0
partnerských materských škôl
0
hodín našej hudobnej výchovy absolvuje ročne každé dieťa
0
detí v programe

Naše princípy

Excelentnosť

Naše hudobné vzdelávanie posilňuje koncentráciu, motiváciu, komunikačné zručnosti, kreativitu, sebavedomie, disciplínu a zodpovednosť. Chceme, aby deti vedeli podať čo najlepší výkon a boli na seba hrdé.

Identita a rozmanitosť

Krásu nachádzame v rozmanitosti. Každé dieťa môže bez obáv prezentovať vlastné schopnosti a nájsť si svoje miesto medzi ostatnými.

Nie sme exkluzívni

Nevyhľadávame veľké hudobné talenty, ale prebúdzame potenciál a tvorivosť, ktorý sa skrýva v každom dieťati.

Učenie sa radosťou

Hudobná a umelecká tvorba je spojená so silným emotívnym zážitkom. Radosť z výsledkov práce deti motivuje neustále sa zdokonalovať.

Bezplatnosť

Deti, ktoré sa zúčastňujú vzdelávania v našom programe, za neho, a ani za žiadnu súvisiacu aktivitu, neplatia.

Sociálna súdržnosť

Pravidelná práca a úspešné vystúpenia, ocenenie publikom, radosť z hudby, nové kamarátstva – všetko toto zjednocuje rôzne skupiny detí a dáva im novú spoločnú identitu.

Medzinárodná kultúrna výmena

Aj deťom zo znevýhodneného prostredia otvárame dvere na najznámejšie hudobné pódiá Európy. Kolektívny pocit úspechu z vystúpení je pre deti veľkým zdrojom motivácie.

Deň otvorených dverí Alma

Juraj Hipš

odborník na vzdelávanie CEEV Živica a Škola Alma

„Videl som obrovské nadšenie detí aj pani učiteliek pri spievaní. Bola tam radosť, vášeň aj spolupráca. Zaviesť program Superar do našej školy bolo jedno z najlepších rozhodnutí, ktoré sme spravili“

Tina Gažovičová

Tina Gažovičová

odborníčka na vzdelávacie politiky a inklúziu vo vzdelávaní a akuálne poslankyňa NR SR (foto z ukážkovej hodiny Superar na ZŠ Lozorono)

"Program Superar je krásna ukážka sociálnej inovácie. Je to spojenie tvorivej hudobnej výchovy so silným prvkom sociálnej inklúzie. Keď som navštívila koncert Superar v Slovenskej filharmónii a videla som tam aj deti zo znevýhodneného prostredia, vnímala som, aký silný zážitok to pre ne musí byť. Páči sa mi, že Superar nie je zameraný na vyťahovanie zopár hudobných talentov, ale využíva hudbu ako nástroj pre rozvoj a spájanie všetkých detí."