Naše školy - laboratória úspechu

Špeciálne metodiky využívame primárne v našich partnerských školách.
Nazývame ich laboratóriami a zvedavo sledujeme, čo sa v nich deje.
Okrem pozorovania zbierame dáta aj systematicky: naše aktivity monitorujeme a hodnotíme kvalitatívne aj kvantitatívne.

narnia-mapa2

31 miest, 7 krajín, jeden jazyk: hudba

Rozmanitosť = hodnota

Pôsobíme na 6 základných a 6 materských školách vo Veľkom Krtíši, Detve, Zvolene, Lozorne a Bratislave. Z 828 detí, ktoré sú v našom programe, je 361 detí zo zraniteľných skupín.

Tvoríme mosty medzi deťmi zo sociálne zraniteľného prostredia a majoritnou spoločnosťou.

V komunite, ktorá rešpektuje rozmanitosť, môže každé dieťa objavovať svoje vlastné schopnosti, vybudovať si zdravú sebadôveru a budovať vzťahy s ostatnými deťmi.