Nasledujúce podujatie:
26. júna 2024 | 17:30
Záverečný koncert na zámku
sing. play. succeed.

Spevácky zbor je metafora spoločnosti: znie pekne vtedy, keď sa v ňom deti rešpektujú, spolupracujú a sledujú spoločný cieľ.

Superar titulná fotka

sing. play. succeed.

Naše princípy

Excelentnosť

Naše hudobné vzdelávanie posilňuje koncentráciu, motiváciu, komunikačné zručnosti, kreativitu, sebavedomie, disciplínu a zodpovednosť. Chceme, aby deti vedeli podať čo najlepší výkon a boli na seba hrdé.

Identita a rozmanitosť

Krásu nachádzame v rozmanitosti. Každé dieťa môže bez obáv prezentovať vlastné schopnosti a nájsť si svoje miesto medzi ostatnými.

Nie sme exkluzívni, sme inkluzívni

Nevyhľadávame veľké hudobné talenty, ale prebúdzame potenciál a tvorivosť, ktorý sa skrýva v každom dieťati.

Učenie sa radosťou

Hudobná a umelecká tvorba je spojená so silným emotívnym zážitkom. Radosť z výsledkov práce deti motivuje neustále sa zdokonalovať.

Bezplatnosť

Deti, ktoré sa zúčastňujú vzdelávania v našom programe, za neho, a ani za žiadnu súvisiacu aktivitu, neplatia.

Sociálna súdržnosť

Pravidelná práca a úspešné vystúpenia, ocenenie publikom, radosť z hudby, nové kamarátstva – všetko toto zjednocuje rôzne skupiny detí a dáva im novú spoločnú identitu.

Medzinárodná kultúrna výmena

Aj deťom zo znevýhodneného prostredia otvárame dvere na najznámejšie hudobné pódiá Európy. Kolektívny pocit úspechu z vystúpení je pre deti veľkým zdrojom motivácie.

Podujatia

26.06.2024
17:30
Zvolen
Záverečný koncert na zámku

Záverečný koncert na zámku

Koniec školského roka oslávime na krásnom podujatí ZUŠ a konzervatória Pink Harmony, kde naše deti vystúpia ako hudobní hostia. Oslava to bude čarovná – priamo na Zvolenskom zámku, pôvodnom poľovníckom sídle uhorských kráľov, ktoré dnes funguje ako vysunuté pracovisko Slovenskej národnej galérie. Súčasťou koncertu bude aj výstava prác žiakov výtvarného odboru. Ste srdečne vítaní!
03.08.2024
12:00
Hontianske Nemce
Festival Atmosféra 
Festival Atmosféra

Festival Atmosféra 

Tento rok to bude už po dvanásty krát, kedy sa lúka v Hontianskych Nemciach zaplní krásnou Atmosférou. Tento festival je oslavou leta, života a radosti. Je to jedinečné stretnutie na krásnej zelenej lúke medzi vinicami, na ktorej sa necháte omámiť dobrou hudbou, zaujímavými debatami, literatúrou či detskými divadlami, úsmevmi ľudí, slnkom, prírodou a pohodou. Chýbať nebudeme ani my – príde viac než 70 deti zo všetkých základných škôl, na ktorých pôsobíme spolu s členmi Slovenského komorného ochestra a hosťami. Tešíme sa na vás!

Prečítajte si