Krajské kolo súťaže Mládež spieva, získali sme zlaté pásmo!

Na krajskom kole postupovej súťaže Mládež spieva sme získali ZLATÉ PÁSMO! Náš ((S)) zbor zložený zo 40 detí predviedol repertoár odrážajúci hodnoty rozmanitosti: zazneli piesne od Bélu Bartóka aj od nášho Tomáša Boroša, iránska tradičná Gole Gandom, rómska O Roma a turecká Exe geia. Toto ocenenie je krásne, pretože pre mnohé z detí je prvé. O to vzácnejšie, že vystúpenie zvládli čisto, pekne a najmä radostne. Podpora nechýbala: na klavíri deti sprevádzala naša Zdenka s manželom, dirigovala naša Oľga Bystrianska a v zákulisí sa o všetko postarala pani učiteľka Erika a Anička.