O hudbe, prespávačkách a sebavedomí. Ako sa buduje komunita?

Dlhodobo. Trpezlivo. S radosťou. Komunita často vznikle prirodzene a bez zjavného úsilia. Vnímame to na koncertoch, no najmä bezprostredne pred nimi a tesne po nich, vtedy vo vzduchu cítiť súdržnosť veľmi intenzívne. Vieme však, že to nie je ani zďaleka len o koncertoch. Aj preto je našou tohtoročnou misiou posilňovať komunitného ducha naprieč všetkými lokalitami, v ktorých pôsobíme.
Ako sa buduje komunita cover

Časy pandémie neboli ľahké v mnohých ohľadoch. Pozatvárala nás do izieb a svojich blízkych sme videli cez kamery a telefóny. To však chýbajúce spoločné zážitky so spolužiakmi nevynahradí.

Hlavnou témou tohto školského roka sa preto stáva prehlbovanie vzťahov:
???????? v rámci medzinárodnej siete vzťahy medzi krajinami, v ktorých Superar pôsobí
???????? v rámci Slovenska vzťahy medzi lokalitami a podpora domácich komunít.

V tomto duchu pripravujeme aktivity na nasledovných 10 mesiacov a veľmi sa na ne tešíme! Uvedomujeme si síce, že je to práca na dlhé roky. My však cítime, že sa vypláca ♡.

Komunita = spoločnosť, vľúdnosť a láskavosť

Jednou z prirodzených ľudských potrieb je byť súčasťou celku. Komunita prináša pocit spolupatričnosti a bezpečia. Poskytuje príležitosti na kontakt s ľuďmi, priestor pre podporu a rozvoj vzťahov.


Komunita
z latinského communitas

spoločenstvo, spoločnosť,
ale aj vľúdnosť a láskavosť

prostredie / skupina ľudí, ktorí sú bez ohľadu na rozdielnosti schopní oceňovať rozmanitosť, čo im umožňuje účinne a otvorene komunikovať a spolupracovať na dosiahnutí spoločných cieľov.

Komunikácia, komunikovať
z latinského communicare


„Ako je možné, že deti z Krtíša dokážu spievať s deťmi z BA, keď nie sú spolu v triede?“ dostali sme otázku po jednom z našich koncertoch. A napriek tomu, že pôsobíme v rôznych kútoch Slovenska, výsledky nemožno prehliadnuť. Funguje to aj vďaka nášmu skvelému pedagogickému tímu, ktorý si význam potreby budovania vzťahov naprieč lokalitami plne uvedomuje.

mapa pedagógovia

Chceme, aby deti mali možnosť stretávať sa, spoznávať sa a utužovať vzťahy nielen na koncertoch, ale aj pri iných aktivitách, pri ktorých môžu využiť svoju prirodzenú hravosť. Vznikajú tak kamarátstva napriek regiónmi a deti sa často dopytujú, kedy budeme spoločne koncertovať, lebo sa už dlho nevideli.

Prajeme vám to zažiť! Naša umelecká vedúca Evka opisuje efekt budovania vzťahov po festivale Sziget 2023, na ktorom sme vystupovali:

Najsilnejší zážitok, ktorý si
z nášho dvojdňového megaakčného výletu odnášam, sa udial mimo koncertného pódia.

„Už minulý rok som si všimla, že deti sú na letnom festivale s prespávačkou iné. Sledujem ich v celkom inom rozpoložení a situáciách, aké zažívame počas školského roka, alebo na vystúpeniach „na otočku. Uvedomujem si, ako veľmi je dôležité, aby trávili čas spolu, ako kolektív a ako ((S)) komunita.

Deti nepotrebujú animátorsky vyplniť každú minútu. Bažia po čase strávenom „len tak“ – pobehať si po ihrisku, hrať futbal s provizórnou loptou, viesť rozhovory na izbách. A popritom odviesť perfektný koncertný výkon.

V rámci nášej „dvojdňovky“ v Budapešti, v ktorej by si nejeden dospelák siahol na dno svojich fyzických i mentálnych síl, som s úžasom sledovala, ako sa naše deti z troch domácich a štyroch medzinárodných lokalít pomaly oťukávajú a zbližujú, ako vznikajú nové priateľstvá. Deti prejavovali súcit, empatiu, boli prajné a vedeli sa osobne poďakovať i ospravedlniť. Oslovovali sa po mene a túžili tráviť ešte viac času spolu.“

Superar Sziget 2023

Zázrak menom hudba

Hudba a hudobná výchova dáva priestor na rozvoj tímovej spolupráce. Podporuje vedomie, že v tíme dosiahnem viac ako sám. Keď dieťa spieva v zbore alebo hrá v orchestri, počuje krásny súzvuk tónov. A uvedomí si, ba čo viac – zažije výnimočnú vec:

TOTO BY SOM SÁM*A NEDOKÁZAL*A

Facebook
WhatsApp
LinkedIn
Email
Rok 2022 bol pre nás jedným z najúspešnejších, no zároveň najťažších. Ako organizácia sme výrazne narástli a v programe máme dvakrát toľko detí, ako v predchádzajúcom roku. Rekordné prihlasovanie je aj výsledkom rozšírenia Superar o novú lokalitu, no najmä vyjadrením túžby detí po sociálnom kontakte a nových zážitkoch po ukončení pandemických opatrení. Videli sme to na ich bezprostredných reakciách, keď sme začali opäť spievať naživo.
Dlhodobo. Trpezlivo. S radosťou. Komunita často vznikle prirodzene a bez zjavného úsilia. Vnímame to na koncertoch, no najmä bezprostredne pred nimi a tesne po nich, vtedy vo vzduchu cítiť súdržnosť veľmi intenzívne. Vieme však, že to nie je ani zďaleka len o koncertoch. Aj preto je našou tohtoročnou misiou posilňovať komunitného ducha naprieč všetkými lokalitami, v ktorých pôsobíme.
Viete si predstaviť škôlkárov počúvať klasickú hudbu? Tí naši to robia celkom pravidelne! Dôvodom je aktívne počúvanie a vnímanie cez to, čo im je blízke - farby alebo pohyb. Keď sme si s našimi drobcami pustili Tanec škriatkov od Antonína Dvořáka, rozmanitosť detí sa krásne prejavila!
Svoju nomináciu na cenu Učiteľa Slovenska 2022 chápe naša pedagogička Oľga Bystrianska ako reprezentáciu hudobnej výchovu a jej potenciálu. “Hudobnou výchovou deti vychovávame ku kultúre, kráse, estetike, spolupatričnosti a k rešpektovaniu rozdielu. Som presvedčená, že kvalitnou hudobnou výchovou môže učiteľ pripraviť lepších ľudí pre spoločnosť,” hovorí.